Председателят на Българска газова асоциация Пламен Павлов сподели оценката на представител на ДЕПА, Гърция за слаборазвития газов пазар в България, като подчерта, че реален пазар на природен газ няма, защото ако едно газоразпределително предприятие има недостиг наприроден газ, а друга има излишък, те нямат възможност пряко, без посредници да се договорят, защото нормативната уредба и действащатарегулация от КЕВР за пренос и капацитет на националния газов оператор препятства формирането на пазарни отношения.

Председателят на Асоциацията настоя КЕВР, БЕХ и Булгаргатрансгаз да предприемат действия за формиране на реални пазарни условия.
Пламен Павлов изрази становище и по отношение възможността чрез Газов Хъб Балкан да се формира общ регионален пазар, който чрез консолидиране на националното потребление на всяка страна от региона ще предостави възможност за по добри позиции позиции пред търговците на природен газ.