БТПП потвърди подкрепата си относно тях и ще продължи да настоява за въвеждането им в практиката

Председателят на Българската газова асоциация (БГА) Пламен Павлов проведе среща с Цветан Симеонов по повод на предложенията във връзка с плавно въвеждане на входно изходния тарифен модел за достъп и пренос на природен газ от националния оператор, внесени в Комисията за енергийно и водно регулиране. БТПП потвърди подкрепата си относно тях и ще продължи да настоява за въвеждането им в практиката:

  • извършване на последващ периодичен мониторинг за резултатите от въведения от КЕВР входно-изходен тарифен модел, което предложение е съобразно изискването на чл. 18  и 18б от Закона за нормативните актове, като при мониторинга се използва методологията, утвърдена в Наредбата  за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието;
  • приемане от КЕВР на методика за определяне на качествените показатели на природния газ;
  • Националния газов оператор и КЕВР да съобразят необходимостта от формирането на условия за вторична търговия на капацитети;
  • да се приеме методика за определяне на качествени показатели на природния газ в националната газопреносна и газоразпределителни мрежи.

Цветан Симеонов от своя страна  информира за отличното сътрудничество на Палатата с Македонско-българската стопанска камара, с председател Зоре Темелковски. Той бе категоричен, че двете страни си сътрудничат с активен обмен на информация и разработване на иновационни проекти,  стимулиране на деловата среда в полза на своите членове.

По време на срещата председателят на Българската газова асоциация Пламен Павлов информира председателя на БТПП за дейността на Асоциацията в Македония и в тази връзка двамата се договориха за активизиране на Българо -македонската търговско – промишлена палата при БТПП.