Управляващия „Стратегии и иновации“ в правителството на Грузия Тимур Валилуев заедно със специалисти и ръководители посети Карлово за да се запознае с техногията „Виртуален газопровод“,