На 21 юни 2017 год. в рамките на официалното посещение на правителствената делегация на Република Македония, водена от премиера Зоран Заев, Българска Газова Асоциация бе включена в официалната среща по енергийни въпроси с министъра на енергетиката на Република България Теменужка Петкова.

Българска Газова Асоциация бе представена на срещата от председателят Пламен Павлов, заместник предстедателят Дафинка Янкова и г-н Кирил Темелков.

Да се създаде съвместна работна група, която да проучи възможностите за изграждане на междусистемна газова връзка между България и Македония. Както е известно, през 2015 г. в Дубровник, Хърватия, 15 държави от ЕС и Енергийната общност, включително и Република Македония, подписаха Меморандум за общ подход за справяне с предизвикателствата за диверсификация и сигурност на газовите доставки. Страните се договориха да работят заедно за ускоряване изграждането на липсващите газови връзки, както и за разрешаване на проблемите, които възпрепятстват сигурността на доставките и развитието на интегриран и конкурентен енергиен пазар в региона. Един от проектите, заложени в плана за действие към Меморандума, е изграждането на интерконектор между двете страни.
Обсъдените теми и бъдещи съвместни проекти ще се разработват от формираната съвместна работна група, която ще изготви меморандум за сътрудничество между двете страни.

Интересът на македонската страна и поканата за участие в срещата на Българска газова асоциация е продиктуван от участието на българската фирма „Си Ен Джи Модул Системс“, член на Българска газова асоциация, в проект за газификация на град Струмица /където бе кмет настоящият премиер на Република Македония/. В рамките на срещата бе споделена възможността членовете на Българска Газова Асоциация да участват в проекти за проектиране на газови инсталации и газови трасета, доставка и инсталиране на оборудване, доставка на природен газ и прочие.

В дискусията проведена с премиера на Република Македония също бе поет ангажимент от страна на ръководството на Българска Газова Асоциация да бъдат препоръчани утвърдени наши компании и експерти, които да се включат в работни групи и колективи при изпълнение на бъдещите газови проекти в Република Македония.