Зарежда се
ул. „Българска Морава“ 221301 София
Телефон за връзка +359 2 4702056

Природен Газ

ИКОНОМИЧНОСТ
Природният газ е един от най-евтините енергоизточници за производствени нужди, отопление, готвене и топла вода в Европа. Уредите на природен газ са икономични. Коефициентът на полезно действие на газовото оборудване е почти 100%. Употребата на природен газ ще намали разходите Ви за отопление, готвене и топла вода с над 50% в сравнение с електрическата енергия.

КОМФОРТ
Природният газ осигурява изключителен комфорт е на Ваше разположение по всяко време. Не се налага да организирате транспортирането и съхранението му, които отнемат излишно време и енергия. Природният газ се доставя по газоразпределителна мрежа при ниско налягане директно до Вашия дом и осигурява необходимото Ви количество енергия. Уредите на природен газ са удобни и лесни за употреба.

ЧИСТОТА
Използването на природен газ не води до отделяне на сажди, миризми и прах във въздуха. Много от големите градове по света използват синьото гориво в транспорта, производството и битовия сектор, за да намалят вредните вещества в атмосферата до допустими граници. Замяната на традиционните енергоизточници със синьо гориво допринася за намаляване на замърсяването и поддържане на чиста и здравословна околна среда.

БЕЗОПАСНОСТ
Природният газ е сигурен енергоизточник – доставя се до Вашия дом по газоразпределителната мрежа при ниско налягане. Той е по-лек от въздуха, а попаднал извън мрежата/тръбата бързо се разсейва. Природният газ няма мирис, но се одорира /вмирисва/ допълнително със специфична миризма за установяване при изпускане. Уредите на природен газ са лесни за употреба и са оборудвани с най-модерните системи за сигурност и защита.
Сигурността при използването на природен газ в дома е гарантирана от спазването на най-високите критерии за безопасност и качество в Европа, които стриктно се следват при изграждането на Вашата газова инсталация.

КОНТРОЛ
Природният газ позволява ефективен контрол на енергията, която използвате. Можете да регулирате, спирате и пускате ръчно или от разстояние газовите уреди във всяко помещение и по всяко време. С използването на седмичен програматор можете да поддържате желаната температура във всички или в част от помещенията във Вашия дом и допълнително да оптимизирате разхода си на газ с до 10%. При използването на природен газ винаги знаете точно какво количество енергия сте консумирали и при каква цена. Така плащате само за реално използваната енергия.