За нас

На 20.05.2016 година в град София бе учредено Сдружение с нестопанска цел „Българска газова асоциация“.

„Българска газова асоциация“ си постави за цел да съдейства активно за развитието на газовия сектор в страната и региона чрез формирането на експертизи, становища и предложения по усъвършенстване на нормативната уредба в сектора, чрез разширяване на газовия пазар и налагане на енергийно ефективни решения в отрасъл енергетика.

Учредители на „Българска газова асоциация“ са фирми и специалисти, участващи на всички равнища на газовия сектор – проектиране на газови системи и технически надзор – Еврогазкомпания, Доместик, ФЕБ, финансово моделиране в сектора, вносители на газово оборудване и инсталаторски фирми – Амакс газ, Екогаз инженеринг, Асгаз, ОК Терм, Газ тех сервиз, Газ План, Си Ен Джи Сървиз, Си Ен Джи Модул Системс, газоразпределителни предприятия – КарловоГаз, Си Ен Джи Марица, Неврокоп Газ и предприятия осъществяващи пренос на природен газ, търговия на природен газ – ВиртуалТрансГаз, Енерджи трейдер.

В „Българска газова асоциация“ участват утвърдени мениджъри, администратори и експерти управлявали основни структурни единици в сектора и енергийния отрасъл, като БЕХ, Набуко България, Булгартрансгаз, Булгаргаз, заместник министри на икономиката и енергетиката, на екологията и т.н.

„Българска газова асоциация“ е пълноправен член на Българско търговско промишлена палата, работи в близко сътрудничество със сродните организации в сектора, стремейки се да допълва, а не да противопоставя идеи и прояви, работи активно с администрацията за хармонизиране на нормативната уредба с европейското законодателство в български условия.