Зарежда се
ул. „Българска Морава“ 221301 София
Телефон за връзка +359 2 4702056

За Нас

На 20.05.2016 год. в гр. София бе учредено Сдружение с нестопанска цел „Българска газова асоциация“.

„Българска газова асоциация“ си постави за цел да съдейства активно за развитието на газовия сектор в страната и региона, чрез формирането на експертизи, становища и предложения по усъвършенстване на нормативната уредба, в сектора, чрез разширяване на газовия пазар, чрез налагане на енергийно ефективни решения в отрасъл енергетика.

Членове на „Българска газова асоциация“ са фирми и специалисти, участващи на всички равнища на газовия сектор – проектиране и надзор на газови системи и инсталации, финансово моделиране в сектора, вносители на газово оборудване и инсталатори, газоразпределителни предприятия и предприятия осъществяващи пренос на природен газ, търговци на природен газ.

В „Българска газова асоциация“ участват утвърдени мениджъри, администратори и експерти управлявали основни структурни единици в сектора и енергийния отрасъл.

„Българска газова асоциация“ е пълноправен член на Българско търговско промишлена палата, работи в близко сътрудничество със сродните организации в сектора, стремейки се да допълва, а не да противопоставя идеи и прояви, работи активно с администрацията за хармонизиране на нормативната уредба с европейското законодателство в български условия.

Сертификат за членство – Българска Търговско-Промишлена Палата

Устав на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ”

Решение за регистрация – Софийски Градски Съд