Зарежда се
ул. „Българска Морава“ 221301 София
Телефон за връзка +359 2 4702056

Мисия

„Българска газова асоциация“ обединява капацитета и усилията на своите членове за развитието на газовия сектор в страната и региона, чрез формирането на експертизи, становища и предложения по усъвършенстване на нормативната уредба, в сектора, чрез разширяване на газовия пазар, чрез налагане на енергийно ефективни решения в отрасъл енергетика.

„Българска газова асоциация“ ще работи в близко сътрудничество със сродните организации в сектора, ще взаимодействат с администрацията за хармонизиране на нормативната уредба с европейското законодателство в български условия.

„Българска газова асоциация“ ще координира плановете, инициативите и мероприятията за постигане на общите цели.